Categorieën

KL-0500-45 KA

KL-0500-45 KA Roy's Special Tools
KL-0500-45 KA Roy's Special Tools
KL-0500-45 KA Roy's Special Tools
KL-0500-45 KA Roy's Special Tools
KL-0500-45 KA Roy's Special Tools
€ 661,00
€ 799,81 Inclusief BTW

Merk: Klann Tools

De levertijd van dit product kan langer zijn dan normaal

Winkelmandje

Alle genoemde prijzen in onze webshop zijn exclusief BTW


Productinformatie

SAC-koppelingsset in kunststof koffer
Geschikt voor SAC koppelingen (3 en 4 lochen) bijv. VW-Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Opel, Renault etc.

Gebruik :
Voor de demontage moet de koppelingsdrukplaat met behulp van de voorspaninrichting worden voorgespannen:
- Schroef hiervoor drie bevestigingsschroeven los en schroef drie draadeinden op hun plaats. Plaats de voorspanner op de draadeinden en zet deze vast met de kartelmoeren.
- Schroef de draadstang van de voorspanner vast tot het membraan de aanslag heeft bereikt.
- Schroef de overige bevestigingsschroeven los, draai het membraan weer los en verwijder de voorspan- en koppelingsdrukplaat.
Centreer de koppelingsschijf in het midden:
- Steek het centreergereedschap met de koppelingsplaat en de juiste centreerspanner in het vliegwiel.
Monteer de drukplaat:
- Plaats de drukplaat op het vliegwiel en monteer de voorspanvoorziening net als bij de demontage.
- Draai het membraan tot aan de aanslag vast en schroef de bevestigingsschroeven in.

Voordelen :
- Voorspannen van de koppelingsdrukplaat tijdens de demontage en montage (essentieel om te voorkomen dat de koppeling vervormd raakt).
- Centreren van de koppelingsplaat ten opzichte van het stuurwiellager of ten opzichte van de koppelingsdrukplaat. 10. De koppelingsplaat centreren.


Jeu d’outils pour embrayage SAC, dans un coffret plastique
Pour les embrayages SAC (à 3 et 4 trous), par exemple, VW Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Opel, Renault, etc.

Utilisation :
Avant le démontage, précontraindre le plateau de pression d'embrayage à l'aide du dispositif de prétension :
• Pour cela, dévisser trois vis de fixation et visser à leur place trois goujons filetés. Placer le dispositif de prétension sur les
goujons filetés et les fixer avec les écrous moletés.
• Visser la tige filetée de pression du dispositif de prétension jusqu'à ce que le diaphragme ait atteint la butée.
• Dévisser les vis de fixation restantes, détendre de nouveau le diaphragme et démonter le dispositif de prétension et le
plateau de pression d'embrayage.

Centrer le disque d'embrayage :
• Insérer l'outil de centrage avec le disque d'embrayage et le mandrin de centrage adapté dans le volant moteur.

Monter le plateau de pression :
• Placer le plateau de pression sur le volant moteur et monter le dispositif de prétension comme lors de l'opération de
démontage.
• Tendre le diaphragme jusqu'à la butée et visser les vis de fixation.

Avantages :
• Prétension du plateau de pression d’embrayage lors du démontage et du montage (essentiel pour éviter que l'embrayage
ne soit gauchi).
• Centrage du disque d’embrayage par rapport au roulement pilote ou par rapport au plateau de pression d’embrayage.

Wilt u nog meer zien? Ga dan naar de pagina Gereedschappen webshop / outils au magasin en ligne / Koppeling / Embrayage / SAC / SAC .

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.