Categorieën

RSTX-103924

RSTX-103924 Roy's Special Tools
RSTX-103924 Roy's Special Tools
RSTX-103924 Roy's Special Tools
RSTX-103924 Roy's Special Tools
€ 489,00
€ 591,69 Inclusief BTW

Merk: Roy Special Tool

Winkelmandje

Alle genoemde prijzen in onze webshop zijn exclusief BTW


Productinformatie

Motorsteunbrug extra breed 180cm met accessoires

De motorsteun is ontwikkeld om de steeds breder wordende voertuigen professioneel en snel te kunnen repareren.
Daarnaast is deze motorsteun ook uitstekend geschikt voor voertuigen met voetgangersbescherming, kunststof spatborden en spatborden zonder langsdrager. Dankzij de lengte tot 1,8 m en de 4-puntsbevestiging kan de truss bijna alle voertuigen en voertuigtypen aan.

De montage op het voertuig is zeer eenvoudig en snel, waardoor u tijd bespaart en effectiever kunt werken. De set is universeel inzetbaar en is een belangrijk hulpmiddel bij het werken aan de versnellingsbak en de motor. Het vergemakkelijkt het wisselen van de versnellingsbak, de koppeling, de motorsteun, de tandriem en vele andere taken die deel uitmaken van de dagelijkse routine van een autowerkplaats.

Voordelen
• Flexibel en universeel toepasbaar voor de meeste voertuigen
• Extra breed en robuust, dus ook geschikt voor gebruik op Sprinter, Crafter, Transporter etc.
• 4-puntsondersteuning voor gebruik op voertuigen met niet-dragende spatborden
• Essentiële hulp bij alle werkzaamheden aan de motor en de versnellingsbak.

Technische gegevens:
• vierkante buis, 68x50mm, ca. 1833 mm lang
• Steunpoten met rubberen 4-puntsondersteuning, zeer flexibel in hoogte, lengte en draaibaar tot 32°.
• Steunvoeten, V-uitsnijding en anti-slip rubberen kussen
• Kettinglengte 92 cm elk
• Draagvermogen tot 500 kg

Leveringsomvang:
1 x vierkante buis
2 x voeten met 4-punts montage
2 x voet
2 x lasthaken, met draadstangen, ca. 462 mm lang
2 x steunketting, 920 mm lang


Pont support moteur extra large 180cm avec accessoires
Le support moteur a été développé pour pouvoir réparer de manière professionnelle et rapide les véhicules d'aujourd'hui qui s'élargissent sans cesse.
En outre, ce support moteur est également parfaitement adapté aux véhicules avec protection des piétons, aux garde-boue en plastique et aux garde-boue sans châssis à barre transversale. Grâce à sa longueur pouvant atteindre 1,8 m et à sa fixation en 4 points, la poutrelle peut supporter presque tous les véhicules et types de véhicules.

L'installation sur le véhicule est très simple et rapide, ce qui vous fait gagner du temps et vous permet de travailler plus efficacement. Le set peut être utilisé de manière universelle et constitue une aide importante pour les travaux sur la boîte de vitesses et le moteur. Il facilite le changement de la boîte de vitesses, de l'embrayage, du support moteur, de la courroie de distribution et de nombreuses autres tâches qui font partie de la routine quotidienne d'un atelier automobile.

Avantages :
• Flexible et universellement applicable à la plupart des véhicules
• Extra large et robuste, donc également utilisable sur Sprinter, Crafter, Transporter etc.
• Support en 4 points pour utilisation sur des véhicules avec garde-boue non porteurs
• Aide indispensable pour tous les travaux sur le moteur et la boîte de vitesses.

Données techniques :
• tube carré, 68x50mm, environ 1833 mm de long
• Jambes d'appui avec support en caoutchouc à 4 points, très flexibles en hauteur, en longueur et pouvant être pivotées jusqu'à 32°.
• Pieds d'appui, coupe en V et coussin en caoutchouc antidérapant
• Chaîne de 92 cm de long
• Capacité de charge jusqu'à 500 kg

Compris dans la livraison :
1 x tube carré
2 x pieds avec fixation en 4 points
2 x pieds
2 x crochets de charge, avec tiges filetées, d'une longueur d'environ 462 mm
2 x chaîne de soutien, 920 mm de long

Wilt u nog meer zien? Ga dan naar de pagina Gereedschappen webshop / outils au magasin en ligne / Motor / Moteur / motorsteun / support moteur .

Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.